شرکت اقلیم دانش از سال 1382 اقدام به همکاری با کمپانی ADInstruments استرالیا برای تامین تجهیزات مورد نیاز برای پژوهش‌های علوم پزشکی نمود. ADI یکی از کمپانی های برتر در عرصه تولید و عرضه تجهیزات تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه ها است و دستگاه های آن در سراسر جهان مورد استفاده پژوهشگران زمینه‌های مربوط به علوم پزشکی قرار می‌گیرد. این دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف پزشکی از جمله پتانسیل‌های حیاتی، قلب و عروق، اعصاب، فیزیولوژی ورزش، اسپیرومتری و آنالیز گازهای تنفسی با ثبت سیگنال‌ها به پژوهشگران یاری می‌رسانند.
پژوهشگران ایرانی نیز از سال‌ها پیش شروع به کار با تجهیزات کمپانی نموده اند و کمپانی را به نام معروف ترین یونیت مورد ارائه آن، یعنی «پاورلب» می‌شناسند. در طول سال‌های فعالیت شرکت اقلیم دانش، قریب به اتفاق دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و بسیاری از بخش‌های مهندسی پزشکی و دامپزشکی در دانشگاه‌های تحت نظر وزارت علوم، حداقل یکی از سیستم‌های ثبت سیگنال ADI را برای انجام پژوهش‌های مربوط نصب کرده‌اند.
ADI شرکای تجاری ای نیز دارد و علاوه بر محصولات تولیدی خود برخی محصولات مرتبط آن کمپانی‌ها را نیز از طریق نمایندگان خود در مناطق مختلف در اختیار مشتریان قرار می دهد. این همکاری امکان آن را فراهم می کند که نمایندگان ADI بخش بزرگتری از پژوهش‌های علوم پزشکی را تحت پوشش تجهیزات مورد ارائه خود قرار دهند. از جمله این کمپانی ها می‌توان به Harvard Apparatus، Panlab، Delsys و Millar اشاره کرد. در یک نگاه کلی محصولات مورد ارائه کمپانی ADI به دو دسته آموزشی و تحقیقاتی تقسیم می‌شود.


NEU : Neurophysiology
UTS : Ultimate Teaching System
TS : Teaching System
IH : Isolated Heart
LDF : Laser doppler flowmetery
CO : Cardiac Output
ECG,EEG,EOG,EMG
PL
METABOULIC

سیستم سلولی
سیستم کامل آموزشی
سیستم آموزشی
سیستم قلب ایزوله
سیستم سنجش جریان
سیستم سنجش برون ده قلبی
سیستم ثبت از قلب،مغز وعضله
سیستم کامل ثبت از انسان
سیستم ثبت گازهای تنفسی

REC : Recorder
AMP : Amplifier
NIBP : Non-Invasive blood pressure
IBP : Invasive blood pressure
KBSS : Kerr brain slice system
OB : Organ bath           
SPIR
TEMP
NCV

ریکوردر
آمپلی فایر
فشار خون غیر تهاجمی
فشارخون تهاجمی
سیستم ثبت از برش مغز
سیستم بافت ایزوله
سیستم ثبت از تنفس
سیستم ثبت دما
ثبت  سرعت هدایت عصب

صفحه اول

شماره تماس

مدل دستگاه

نام مسئول

محل نصب

نام مرکز

ردیف

041-33372251

BP,REC,IH,

آقای دکتر گرجانی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1

041-33363311

OB,REC,NIBP,

آقای دکتر نکوییان

-

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تبریز

2

071-32302026

IBP,REC,NIBP,

آقای دکتر شید موسوی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3

32303872-071

IBP,REC,NIBP,OB

آقای دکتر نکوییان

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4

32307591-071

TS

آقای دکتر بهاء الدینی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5

22409321

REC

خانم دکترجان احمدی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6

88058696

REC,NIBP,OB

خانم دکترشفیعی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

7

37932771-031

ECG,REC,SPIR,TEMP

آقای دکترخدابخشیان

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی اصفهان

8

64542392

PL

خانم  سلطانی

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه امیر کبیر

9

06133367543

AMP,REC,NIBP

آقای دکترغریب ناصری

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

10

06133738248

EEG

آقای دکترسرکاکی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

11

66419484

IBP,OB

آقای دکترکشاورز

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

12

66402569

TEMP,IBP,OB,NIBP

آقای دکتر دهپور - اجتماعی مهر

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

13

36625215-051

AMP,REC,ECG,الکترودهای

آقای دکتر خلیل زاده

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد مشهد

14

38427897-051

TS

آقای دکتر کازرانی

گروه دامپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

15

-

REC

آقای دکتر ملکی نژاد

گروه دامپزشکی

دانشگاه ارومیه

16

32442881-054

ECG,SPIR,TECH

آقای دکتر کمیلی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

17

32113707-034

SPIR,REC,NIBP

آقای دکتر خاکساری

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

18

38623255-051

IBP,KBSS,AMP,REC,NIBP

آقای دکتر حسین زاده

گروه داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

19

34421651-017

REC,TEMP,IBP

آقای دکتر خوری

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

20

33332080-023

الکترود

خانم دکتر امامی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

21

32111001-034

METABOLIC Full Version

آقای دکتر امینایی

گروه تربیت بدنی

دانشگاه باهنر کرمان

22

33337225-074

KBSS

آقای دکتر نیکبخت

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

23

35225209-034

SPIR,REC,NIBP,LDF

آقای دکتر شمسی زاده

-

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

24

-

METABOLIC

آقای دکتر افضلی پور

گروه تربیت بدنی

دانشگاه بیرجند

25

66402569

OB

آقای دکتر موسوی

آزمایشگاه

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

26

55541112-031

NEU,REC

آقای دکتر سلامی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

27

32280916-071

OB

آقای دکتر بهاء الدینی

گروه زیست شناسی

دانشگاه شیراز

28

33328656-023

(4 کیت)UTS

آقای دکتر جراحی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

29

33220081-034

UTS

خانم اسماعیلی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

30

32352001-071

UTS

آقای غنی زاده

واحد بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

31

32302026-071

(4 کیت)UTS

آقای دکتر کتابچی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

32

33335054-023

UTS

آقای دکتر کلالیان

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

33

77240057

UTS

آقای دکتر سبزپوشان

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه علم و صنعت

34

35247146-023

TS

آقای دکتر اله دادی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه دامغان

35

38823252-051

IH

آقای دکتر کریمی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

36

066-33204005

NIBP,IBP

آقای دکتر رسولیان

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

37

045-33510052

NIBP,IBP

آقای دکتر پناهپور

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

38

086-33133145

Transonic,IBP

آقای دکترحاجی هاشمی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

39

035-33525011

CO, ECG,IBP

آقای دکتر اسماعیلی

مرکز تحقیقات قلب و عروق

بیمارستان افشار یزد

40

صفحه دوم

شماره تماس

مدل دستگاه

نام مسئول

محل نصب

نام مرکز

ردیف

32263855-034

IH(working heart)

آقای دکتر نجفی پور

-

مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان

41

43523908

TS

آقای دکتر آقابابا

 گروه زیست شناسی

دانشگاه آزاد ارسنجان

42

33205011-034

OB

خانم دکتر اصغریان رضایی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

43

66959104

NIBP,ECG

آقای دکتر عبدالهی

گروه سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

44

-

TS

آقای دکتر شاهرخی

-

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

45

-

TS

خانم اسماعیلی

-

دانشگاه علوم پزشکی بم

46

32264196-034

NCV

آقای دکتر شیبانی

-

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

47

33372250-041

IH

آقای دکتر گرجانی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

48

4418143-0261

REC

آقای دکتر صولتی

گروه زیست شناسی

دانشگاه آزاد کرج

49

34443041-056

CO,LDF,IBP,ECG

آقای دکتر فوالدینی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

50

-

TS

آقای جعفری

-

دانشگاه آزاد ایرانشهر

51

88964792

NIBP

آقای دکتر روغنی

دانشکده پزشکی

دانشگاه شاهد

52

2260064-0711

TS

آقای مهندس کوثری

دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه آزاد شیراز

53

37934536-031

EEG

آقای مهندس صالحیان

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه اصفهان

54

34240300-024

NEU,TS(2)

خانم دکتر گنج خانی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

55

32307591-071

IH , OB

آقای دکتر نکوییان

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

56

-

UTS,NIBP  

آقای دکتر آهنگر

واحد بین الملل رامسر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

57

0383 - 33361000

UTS

آقای علی اکبری

دانشکده دامپزشکی

دانشگاه آزاد شهرکرد

58

-

UTS

آقای زارع

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

59

66165901

UTS

آقای دکتر جاهد

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی شریف

60

38828565-051

UTS

آقای دکتر خواجوی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

61

33220081-034

IBP

آقای دکتر جوکار

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

62

0741 - 33373212

UTS

آقای دکتر محمدی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

63

32302026-071

IBP , ECG

خانم دکتر حاتم

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

64

051 - 38805632

REC , AMP

آقای دکتر ابوی ثانی

دانشکده دامپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

65

-

UTS(4 Kit)

آقای درخشان

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه امام رضا مشهد

66

34421661-017

OB

آقای دکتر حسینی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

67

33364664-041

IH

آقای دکتر بدلزاده

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

68

 

IBP , Isolated Tissue Acc.

 

غیرفعال

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

69

058 - 32221911

UTS

آقای دکتر بی باک

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

70

-

AMP

خانم دکتر هوشمند

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

71

034 - 32264071

IBP

آقای دکتر نجفی پور

-

مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان

72

38828567-051

IH

آقای دکتر پارسایی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

73

07153340406

UTS

خانم دکتر صادقی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

74

-

LDF

آقای دکتر قدیری

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

75

-

NCV

آقای دکتر نیاپور

گروه آناتومی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

76

-

NIBP

آقای دکتر محمدی

-

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تبریز

77

031 - 37923060

REC,AMP,NIBP,EOG,ECG

خانم دکتر حق جوی جوانمرد

-

مرکز تحقیقات فیزیولوژی اصفهان

78

اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

KAHA telemetry

تله متری یک تکنولوژی بی سیم است که به محققان اجازه می دهد، داده ها را توسط سیستم های از راه دور ضبط و ارسال کنند. استفاده از این تکنولوژی در تحقیقات حیوانی سبب افزایش آرامش حیوان می شود؛ درنتیجه میزان تاثیر منفی استرس آنها روی داده را کاهش می دهد.
فروردین ۱۹, ۱۴۰۰

وبینارPulse Wave Velocity

این وبینار زبان اصلی با همکاری دانشگاه کارولینا شمالی و کمپانی ADInstruments ارائه می گردد.   در مورد مطالب مهم زیر صحبت خواهد شد:  مفهوم و […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹

کاهش نویز در پاورلب

نویز نویز یا به عبارت دیگر سیگنال ناخواسته، زمانی که می خواهیم سیگنال هایی با دامنه ی کوچک را ضبط کنیم ، مشکل ساز می شوند. نویزهای […]
دی ۲۷, ۱۳۹۹

تأثیر سختی آب بر سطح پلاسما دیگوکسین

Shabnam Shahsavand , Mohammad Moshirfar , Seyed Hassan Seyed-Sharifi , Mohammad Amin Younessi-Heravi , Reza Ghasemi ,  Morteza Valaei , Mohsen Yaghubi   دیگوکسین دارویی برای […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۹

آینده تحصیل با یادگیری فعال آنلاین در حین و بعد از کرونا

با آنلاین شدن کلاس های درس، دغدغه بسیاری از اساتید مشارکت و کیفیت یادگیری دانشجویان  می باشد. از آنجا که مقالات زیادی در خصوص اهمیت یادگیری […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

دسترسی رایگان به Lt تمدید شد.

با توجه به ادامه محدودیت های COVID-19، کمپانی ADInstruments پلتفرم یادگیری آنلاین Lt را به مدت ۳ ماه به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار […]
شهریور ۴, ۱۳۹۶

Digitoxin improves cardiovascular autonomic control in rats with heart failure

نویسندگان: Núbia Mantovan Fardin، Ednei Luiz Antonio، Jairo Augusto Silva Montemor، Glaucia Luciano da Veiga, Paulo José Ferreira Tucci، and Ruy R. Campos تجهیزات به کار رفته […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

While not essential for normal thrombosis and hemostasis, plateletderived VWF fosters ischemic stroke injury in mice

نویسندگان: Sebastien Verhenne، Frederik Denorme، Sarah Libbrecht، Aline Vandenbulcke، Inge Pareyn، Hans Deckmyn،  Antoon Lambrecht، Bernhard Nieswandt، Christoph Kleinschnitz، Karen Vanhoorelbeke، Simon F. De Meyer تجهیزات به کار رفته در این مقاله: ریکوردر ۸ کاناله (PowerLab)، […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶

نیتریک اکسید سنتاز قابل القا و آسیب حاد کلیوی القا‌شده توسط ایسکمی/خونرسانی مجدد در رت‌های بیهوش‌شده

نویسندگان: دکتر فیروزه غلام‌پور، دکتر سید مصطفی شیدموسوی، دکتر سید محمد اوجی، دکتر سهراب حاجی‌زاده تجهیزات مورد استفاده: ریکوردر ۸ کاناله (Data recorder)، بریج آمپلی‌فایر (Bridge […]