نیتریک اکسید سنتاز قابل القا و آسیب حاد کلیوی القا‌شده توسط ایسکمی/خونرسانی مجدد در رت‌های بیهوش‌شده

نویسندگان: دکتر فیروزه غلام‌پور، دکتر سید مصطفی شیدموسوی، دکتر سید محمد اوجی، دکتر سهراب حاجی‌زاده
تجهیزات مورد استفاده: ریکوردر ۸ کاناله (Data recorder)، بریج آمپلی‌فایر (Bridge amplifier)، ترنسدوسر ثبت فشار (Pressure transducer)
چکیده: آسیب حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی/خونرسانی مجدد، باعث ایجاد اختلالات در عملکرد دفعی نفرونها می‌شود. این آسیب، بیان نیتریک اکساید سنتاز قابل القاء در بافت کلیه را افزایش می‌دهد. مهار بیان و فعالیت این فاکتور میتواند آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی/خونرسانی مجدد را بهبود بخشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش نیتریک اکساید سنتتاز قابل القاء در پیشرفت اختلالات عملکردی کلیه طی دوره خونرسانی مجدد پس از ایسکمی بود. به منظور ثبت و آنالیز فشارتهاجمی  در این مطالعه، از تجهیزاتی نظیر ریکوردر ۸ کاناله پاورلب، بریج آمپلی فایر، ترنسدیوسر فشار که همه محصولات  کمپانی ADInstruments  استرالیا  می باشند، استفاده شد.