ارزیابی صحت اندازه گیری غیرتهاجمی گازهای خون

نویسندگان: Yasawa R, Gamo M, Kokawa A, Hirose Y

مورد استفاده از بلادگاز آنالایزر تکنومدیکا GASTAT-603ie: به عنوان مرجع صحت اندازه گیری

دانستن سطح فشار جزیی کربن دی اکسید شریانی  (PCO2) برای مشخص کردن صحت عملکرد ونتیلاسیون واجب و ضروری است.

هدف این مقاله ارزیابی صحت یک سیستم مانیتورینگ دیجیتال غیرتهاجمی در اندازه‌گیری فشار جزیی کربن دی اکسید شریانی برای مدیریت اختلال تنفسی یا ونتیلاسیون می باشد.  در این مقاله داده های PCO2 غیرتهاجمی به دست آمده از بیماران دارای اختلال حاد تنفسی بستری در ICU، با داده های به دست آمده توسط روش تهاجمی آنالیز گازهای خون مقایسه گردیده است.