حضور شرکت اقلیم دانش در نمایشگاه جنب کنگره فیزیوفارما ۹۸

شرکت اقلیم دانش با حضور در نمایشگاه کنگره فیزیوفارما ۹۸، به ارائه اطلاعات در خصوص فروش، کاربری و پشتیبانی محصولات ADInstruments استرالیا تولیدکننده دستگاه های ثبت داده تحقیقات پزشکی (Life science systems) و کمپانی های همکار آن پرداخت.

در این خصوص، علاوه بر تبادل نظر با اساتید دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین دانشکده های مهندسی پزشکی، تربیت بدنی و دامپزشکی سایر دانشگاه ها، کارشناسان شرکت اقلیم دانش طب برنامه ارائه شده به شرکت کنندگان در کنگره، به ارائه کارگاه‌های آموزشی در خصوص ویژگی ها، چگونگی کاربری و سیستم های مربوط به تجهیزات ثبت داده های فشار خون غیرتهاجمی انسانی، NCV و EEG انسانی، سیستم ثبت داده قلب ایزوله رت (Langendorff) و … پرداختند.

اقلیم دانش بیش از یک دهه است که نمایندگی انحصاری کمپانی ADInstruments استرالیا در ایران را عهده دار بوده و در این مدت در قریب به اتفاق دانشگاه‌های کشور حداقل در یکی از بخش ها با اساتید گروه‌ها و دانشکده هایی نظیر فیزیولوژی، فارماکولوژی، دامپزشکی، مهندسی پزشکی و … همکاری می نماید.