طـرح مـواد مصـرفی رایـــگان دستگاه بلـادگاز تکنــومدیکا ژاپـن

تا پایان سال ۱۳۹۸، شرکت اقلیم دانش در ازای فروش هر دستگاه بلاد گاز GASTAT700-SERIES ساخت کمپانی تکنومدیکا ژاپن، کیت سه ماه مواد مصرفی رایگان تا سقف ۱۰٫۰۰۰ تست را به خریدار به هدیه می دهد. اگر قصد خرید دستگاه ABG تا پایان سال ۱۳۹۸ را دارید، بشتابید!