کاهش نویز در پاورلب

نویز

نویز یا به عبارت دیگر سیگنال ناخواسته، زمانی که می خواهیم سیگنال هایی با دامنه ی کوچک را ضبط کنیم ، مشکل ساز می شوند.

نویزهای تصادفی مثل نویزدمایی می باشند که در هر وسیله الکترونیکی مثل سخت افزارهای ثبت سیگنال پاورلب ، موجود هستند. . از دیگر نویزهای مهم می توان به الکترواستاتیک های آزاد و میدان مغناطیسی اشاره کرد که شامل موارد زیر می باشند:

 • پریز برق

 • کابل های محافظت نشده

 • لامپ های فلوئرسنت

 • کامپیوترها

 • کابل های شبکه

راهکار های کاهش نویز:

 1. ورودی های تک سر پاورلب شبه دیفرانسیل هستند و به طور خودکار تا کسری از ولت نویز حلقه زمین را خنثی می کنند .

 2. از spectrum لبچارت می توانیم برای تعیین فرکانس نویزها استفاده کنیم، این اطلاعات گاهی به کشف منبع نویز کمک می کند.

 3. فیلتر notch یا mains اجزای نویز دیده شده از برق اصلی را بیشتر از بین می برند. ( ثبت ECG )

 4. در هنگام ثبت خارج سلولی و داخل سلولی، می توانیم از قفس فارادی استفاده و تجهیزات را با کابل به earth وصل کنیم.

 5. از smoothing می توان برای حذف نویز ناخواسته یا فرکانس بالا از محنی سیگنال خود استفاده کرد.

 6. تنظیم range در پنجره تنظیمات آمپلی فایر هم می تواند در کاهش نویز موثر باشد.

 

خلاصه و ترجمه : .adinstruments.com_knowledge-base