سیستم های میکروفیزیولوژیک: خط مرزی بعدی در Precision Medicine

وبیناری با  محوریت سیستم های ثبت جریان خون قلبی عروقی با تکنیک ترنسونیک 

این وبینار چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ با همکاری دانشگاه ساسترا و کمپانی ADInstruments برگزار شد.
در آن به اهمیت جریان خون در همودینامیک عروقی اشاره و دلیل نیاز به سیستم میکروفیزیولوژیک عروقی در Precision Medicine نیز توضیح داده شد. در مورد محدودیت های موجود در مدل های عروقی و استراتژی های ساخت برای مدل عروقی از نظر فیزیولوژیکی صحبت و یک استراتژی بومی ساخته شده برای کاربردهای عروقی ارائه شد.

در صورت دریافت بازپخش وبینار اطلاع داده می شود