وبینارPulse Wave Velocity

این وبینار زبان اصلی با همکاری دانشگاه کارولینا شمالی و کمپانی ADInstruments ارائه می گردد.

 

در مورد مطالب مهم زیر صحبت خواهد شد: 

  • مفهوم و موارد مهم پزشکی موج پالس

  • نحوه اندازه گیری و تفسیر نتایج موج پالس

  • ملاحظاتی در اعتبارسنجی  داخلی و خارجی

  • ملاحظاتی برای اندازه گیری سرعت موج پالس در طرحها و جمعیتهای مطالعه مختلف

 

برای ثبت نام کلیک کنید

 

اگر قادر به دیدن زنده وبینار نیستید ، نگران نباشید! این وبینار ضبط و پس از رویداد در دسترس قرار می گیرد ، بنابراین می توانید ثبت نام و بعداً تماشا کنید