کاربرد Point of care testing

تا چند دهه پيش، بايد بيمار يا نمونه او حتما به آزمايشگاه فرستاده مي شد، و ساعت ها و روزها طول مي كشيد تا نتايج به دست پزشك برسد؛ و در اين مدت مراقبت از بيمار مي بايست بدون وجود اطلاعات مورد نياز پزشك ادامه پيدا كند


POCT آزمايش تشخيص پزشكي است كه در زمان و محل مراقبت از بيمار انجام مي شود. آزمايشهای تشخيصی بالين بيمار آزمايش هاي پزشكي ساده اي هستند كه در بالين بيمار قابل انجامند و سادگي آنها مرهون پيشرفت فناوري است.


مثلا تست هاي تشخيصي سريع نظير آزمايش كشف آنتي ژن مالاريا با تكيه بر ايمونوژي موجود كه تا دهه هاي اخير وجود نداشت، ابداع شده اند.

در دهه هاي اخير بيش از پيش، آزمايش ها به سمت POCT حركت كرده اند. اخيرا پژوهشي در پنج كشور (استراليا، بلژيك، هلند، انگليس و امريكا) نشان داده است كه پزشكان عمومي  و پزشكان خانواده تمايل به استفاده بيشتر از POCT دارند.  اين وسايل احتمال اينكه بيمار، پزشك، و تيم مراقبت نتايج را سريعتر دريافت كنند بيشتر مي کند و تصمیمات بالینی گرفته می شود.


POCT های مختلفی به بازار عرضه شده است:


 • گلوكزمتر

 • دستگاه آناليز گازهاي خون و الکترولیت ها

 • تست هاي انعقادي سريع

 • تشخيص ماركرهاي قلبي سريع

 • تست های غربالگری سوء مصرف مواد

 • نوارهاي ادرار

 • آزمايش بارداري

 • آزمايش خون مخفي مدفوع

 • غربالگري عوامل بيماريزاي غذايي

 • تست هاي تشخيص بيماري هاي عفونی (انگلي، ويروسي، باكتريايی)

 • غربالگري کلسترول و ...

اين آزمايش ها فقط نياز به مقدار کمی از خون، سرم، ادرار يا بزاق دارند، و مي توانند توسط هر پزشك عمومي در عرض چند دقيقه انجام و تفسير شوند.


زمانی مزایای عمده ی POCT بدست می آید که خروجی آن بلافاصله در یک پرونده ی پزشکی الکترونیکی در دسترس تیم مراقبت قرار گیرد . POCT در سراسر جهان جا افتاده و نقشی حیاتی در سلامت عمومی پیدا کرده است.


از مزایای POCT میتوان به موارد زیر اشاره کرد :


 • تصميم گيري و ترياژ سريع تر

 • كاهش زمان عمل

 • كاهش وابستگي زياد بخش ها به آزمايشگاه

 • كاهش زمان مراقبت بعد از عمل

 • كاهش زمان بستري در اورژانس

 • كاهش تعداد ويزيت هاي سرپايي درمانگاه

 • كاهش تعداد تخت بيمارستاني مورد نياز

 • اطمينان از استفاده بهينه از "وقت نیروهای متخصص"

بسياري از سازمان هاي مراقبت هاي بهداشتي به اين دليل كه تلاشي براي جا انداختن يك مجموعه  کامل POCT انجام نشده  با این روش آشنا نيستند. پياده سازي POCT  در مركز بهداشتي يا درماني نياز به يك گرايش سيستماتيك، كه تمام ذي نفعان را درگير كند، دارد.


 از چالش های پیش رو در رابطه با POCT میتوان به موارد زیر اشاره کرد :


1-  در بسیاری از موارد در استفاده از این روش آزمایش ها در خارج از آزمایشگاه انجام میشود . چه كسي مسئول نتايج آزمايش هايي است كه در خارج از آزمايشگاه انجام مي شود؟كاربر؟ آزمايشگاه ؟ يا توليدكننده؟پاسخ منطقي به اين سوال اين است : به منظور تضمين صحت هر نتيجه، هر سه طرف بايد مسئوليت خود را بپذيرند. پزشك كسي است كه بر اساس وضعيت بيمار تصميم ميگيرد كه آزمايش ها در آزمايشگاه يا در بالين بيمار انجام شود، صرف نظر از اينكه نتايج به دست آمده منتظره يا غير منتظره هستند، به درمان فكر كند يا آزمايش ها را تكرار نمايد يا براي تشخيص درست، كارهاي بيشتري كه ممكن است لازم باشد، انجام دهد.


2-  کاربران بایستی به طور کامل در زمینه ی POCT آموزش های لازم را ببینند و دوره های کارورزی را بگذرانند.


كارورزي بايد شامل مطالب نظري و عملي زير باشد:


 • آموزش نگهداري مواد كنترل كيفيت

 • آموزش آماده سازي مواد كنترل كيفيت

 • آموزش تواتر مناسب كنترل كيفيت براي هر تست

 • آموزش اصول و تمرين آزمون كنترل كيفيت

 • آموزش اقدامات اصلالاحي مورد نياز براي رفع كاستي ها

 • آموزش گزارش و مستند سازي اقداماتي كه انجام مي شود

قبل از اينكه كاربران بتوانند نمونه بيماران را آزمايش كنند، بايد صلاحيت آنان ارزيابي و از آنان آزمون گرفته شود.

3-  اكثر قريب به اتفاق كساني كه با POCT سروکار دارند, غيرآزمايشگاهي اند و ممكن است از روندهاي رايج آزمايشگاهي نظير كاليبراسيون، نگهداشت دستگاه ها، انجام كنترل كيفيت و تجزيه و تحليل داده ها، رويه نمونه گيري و شرايط بيمار براي نمونه گيري آگاه نباشند.  اين امر مي تواند در روش كار معيار  (SOP)دستگاه موارد نامنطبق ايجاد كرده و موجب خطا شود.


4-  تعدد كاربران و سطح تحصيلات و تجربه متفاوت آنان مي تواند كيفيت نتایج POCT را زير سوال ببرد. به ويژه تست هاي معاف از  الزامات ( Waived) قابليت اعتماد نتايج را تضمين نمي كنند. در روش POCT اختلاف نتايج به دست آمده توسط افراد مختلف، )نسبت به كاركنان آزمايشگا ه( بيشتر است. سادگي اين روش ها فريبنده است و افراد سهوا مي توانند به طرق مختلف نتايج نادرستي از اين آزمايش هاي ساده يا Waivedتولیدكنند.


اختلاف نوع نمونه (مثلاسرم، پلاسما يا خون كامل)نيز ممكن است باعث اختلالاف بين نتايج آزمايشگاه و POCT بشود. بنابراين هنگام استفاده از POCT ممكن است لازم باشد پروتوكل هاي باليني مبتني بر نتايج آزمايشگاه مركزي، بازنگري شوند. همینطور ممكن است FDA كيت ها و دستگاه هاي POCT را در همه مواردي كه براي تست مشابه آزمايشگاهي در نظر گرفته شده است، تاييد نكند.


     

References: 


 • Kost, Gerald J. (2002). "1. Goals, guidelines and principles for point-of-care testing". Principles & practice of point-of-care testing. Hagerstwon, MD: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 3–12. ISBN 0-7817-3156-9.
 • Howick J, et al. (2014). "Current and future use of point-of-care tests in primary care: an international survey in Australia, Belgium, The Netherlands, the UK and the USA". BMJ Open. e005611. doi:10.1136/bmjopen-2014-005611.
 • "Point of Care Diagnostic Testing World Markets - TriMark Publications".
 • "College of American Pathologists POCT toolkit".
 • Tolonen U, et al. (2007). "A handheld nerve conduction measuring device in carpal tunnel syndrome". Acta Neurol Scand. 115 (6): 3907. doi:10.1111/j.1600-0404.2007.00799.x. PMID 17511847.
 • Egerer K, Feist E, Burmester GR (March 2009). "The serological diagnosis of rheumatoid arthritis: antibodies to citrullinated antigens". Dtsch Arztebl Int 106 (10): 159–63. doi:10.3238/arztebl.2009.0159. PMC 2695367. PMID 19578391.
 • Rossi AF, Khan D (June 2004). "Point of care testing: improving pediatric outcomes". Clin. Biochem. 37 (6): 456–61.doi:10.1016/j.clinbiochem.2004.04.004. PMID 15183294.
 • Tran NK, Kost GJ (2006). "Worldwide point-of-care testing: compendiums of POCT for mobile, emergency, critical, and primary care and of infectious diseases tests". Point of Care: the Journal of Near-Patient Testing & Technology 5: 84–92. doi:10.1097/00134384-200606000-00010.
 • "Special Edition in Public Health". Point of Care: the Journal of Near-Patient Testing & Technology. December 2006. 􀁹
 • Kost, G.J. (2006). "1. Overview of point-of-care testing: Goals, guidelines, and principles". In Charuruks N. Point of Care Testing for Thailand (in Thai). Bangkok. pp. 1–28.
 • Kost, G.J. (2006). "10. Point-of-care testing in province hospitals and primary care units (PCUs): Optimizing critical care and disaster response". In Charuruks N. Point of Care Testing for Thailand (in Thai). Bangkok. pp. 159–77.
 • Kost GJ, Tran NK, Tuntideelert M, Kulrattanamaneeporn S, Peungposop N (October 2006). "Katrina, the tsunami, and point-of-care testing: optimizing rapid response diagnosis in disasters". Am. J. Clin. Pathol. 126 (4): 513–20. doi:10.1309/NWU5E6T0L4PFCBD9.PMID 16938656.
 • Jayesh P. Warade Challenges in POCT International Journal of Healthcare Sciences Vol. 2, Issue 2, pp: (36-43), Month: October 2014 – March 2015. Available at: www.researchpublish.com
 • Point of Care Testing, a book by Viroj Wiwanitkit

موارد مشابه