شرکت اقلیم دانش از سال 1382 اقدام به همکاری با کمپانی ADInstruments استرالیا برای تامین تجهیزات مورد نیاز برای پژوهش‌های علوم پزشکی نمود. ADI یکی از کمپانی های برتر در عرصه تولید و عرضه تجهیزات تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه ها است و دستگاه های آن در سراسر جهان مورد استفاده پژوهشگران زمینه‌های مربوط به علوم پزشکی قرار می‌گیرد. این دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف پزشکی از جمله پتانسیل‌های حیاتی، قلب و عروق، اعصاب، فیزیولوژی ورزش، اسپیرومتری و آنالیز گازهای تنفسی با ثبت سیگنال‌ها به پژوهشگران یاری می‌رسانند.
پژوهشگران ایرانی نیز از سال‌ها پیش شروع به کار با تجهیزات کمپانی نموده اند و کمپانی را به نام معروف ترین یونیت مورد ارائه آن، یعنی «پاورلب» می‌شناسند. در طول سال‌های فعالیت شرکت اقلیم دانش، قریب به اتفاق دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و بسیاری از بخش‌های مهندسی پزشکی و دامپزشکی در دانشگاه‌های تحت نظر وزارت علوم، حداقل یکی از سیستم‌های ثبت سیگنال ADI را برای انجام پژوهش‌های مربوط نصب کرده‌اند.
ADI شرکای تجاری ای نیز دارد و علاوه بر محصولات تولیدی خود برخی محصولات مرتبط آن کمپانی‌ها را نیز از طریق نمایندگان خود در مناطق مختلف در اختیار مشتریان قرار می دهد. این همکاری امکان آن را فراهم می کند که نمایندگان ADI بخش بزرگتری از پژوهش‌های علوم پزشکی را تحت پوشش تجهیزات مورد ارائه خود قرار دهند. از جمله این کمپانی ها می‌توان به Harvard Apparatus، Panlab، Delsys و Millar اشاره کرد. در یک نگاه کلی محصولات مورد ارائه کمپانی ADI به دو دسته آموزشی و تحقیقاتی تقسیم می‌شود.


NEU : Neurophysiology
UTS : Ultimate Teaching System
TS : Teaching System
IH : Isolated Heart
LDF : Laser doppler flowmetery
CO : Cardiac Output
ECG,EEG,EOG,EMG
PL
METABOULIC

سیستم سلولی
سیستم کامل آموزشی
سیستم آموزشی
سیستم قلب ایزوله
سیستم سنجش جریان
سیستم سنجش برون ده قلبی
سیستم ثبت از قلب،مغز وعضله
سیستم کامل ثبت از انسان
سیستم ثبت گازهای تنفسی

REC : Recorder
AMP : Amplifier
NIBP : Non-Invasive blood pressure
IBP : Invasive blood pressure
KBSS : Kerr brain slice system
OB : Organ bath           
SPIR
TEMP
NCV

ریکوردر
آمپلی فایر
فشار خون غیر تهاجمی
فشارخون تهاجمی
سیستم ثبت از برش مغز
سیستم بافت ایزوله
سیستم ثبت از تنفس
سیستم ثبت دما
ثبت  سرعت هدایت عصب

صفحه اول

شماره تلفن

مدل دستگاه

نام مسئول

محل نصب

نام مرکز

ردیف

04133372251

BP,REC,IH

آقای دکتر گرجانی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1

04133363311

OB,NIPB,REC

آقای دکتر بابایی

-

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تبریز

2

07132302026

NIBP,REC, IBP

آقای دکتر سید موسوی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3

07132307591

IBP,REC,NIBP,OB,IH

آقای دکتر نکوییان

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4

07132307591

TS

آقای دکتر بهاءالدینی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5

02122439971

REC-PRO

خانم دکتر جان احمدی/p>

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6

02188052979

REC,NIBP,OB

خانم دکتر شفیعی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

7

02188052979

REC,NIBP,OB

خانم دکتر شفیعی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

8

02164542392

PL

خانم دکترسلطانی

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه امیرکبیر

9

06142429070

AMP,REC,NIBP

آقای دکتر غریب ناصری

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

10

06133738247

EEG

آقای دکتر سرکاکی

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

11

02166402569

TEMP,IBP,OB,NIBP

آقای دکتر دهپور - اجتماعی مهر

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

12

05136613000

AMP,REC,ECG,TS

آقای دکتر آذرنوش

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد مشهد

13

05138427897

OB,TS

آقای دکتر کازرانی

گروه دامپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

14

04432771926

REC

آقای دکتر ملکی نژاد

گروه دامپزشکی

دانشگاه ارومیه

15

05433295715

ECG,SPIR,TECH

آقای دکتر کمیلی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

16

03433257581

NIBP,SPIR,REC

آقای دکترخاکساری

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

17

05138819042

NIBP,AMP,IBP,KBSS,REC

آقای دکترحسین زاده

گروه داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

18

01734430434

RES(millar catheter),IBP

آقای دکترخوری

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

19

03333332080

stimulator electrodes

خانم دکتر امامی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

20

03433257146

METABOLIC full version

آقای دکترامینایی

گروه تربیت بدنی

دانشگاه باهنر کرمان

21

07433337225

TS,IBP,KBSS,UTS

آقای دکتر محمدی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

22

03935234003

NIBP,SPIR,REC

آقای دکترتوکلی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

23

-

METABOLIC

آقای دکترافضلی پور

گروه تربیت بدنی

دانشگاه بیرجند

24

02122640051

OB

خانم امیری

آزمایشگاه

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

25

07136137360

OB,IBP,ECG

آقای دکتر بهاء الدینی

گروه زیست شناسی

دانشگاه شیراز

26

02333654186

TS,NCV

آقای دکتر جراحی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

27

03433257581

UTS

خانم اسماعیلی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

28

07132352001

UTS

آقای غنی زاده

واحد بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

29

07132302026

UTS(4 کیت)

خانم دکتر کتابچی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

30

02733395054

UTS

آقای دکتر کلالیان

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

31

02173225729

UTS

آقای دکتر سبزپوشان

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه علم وصنعت

32

02335220237

TS

آقای دکتر اله دادی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه دامغان

33

05138823252

IH

آقای دکتر کریمی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

34

06633204005

NIBP,IBP

آقای دکتر رسولیان

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

35

04533510052

LDF

آقای دکتر پناهپور

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

36

08633133145

Transonic,IBP

آقای دکتر حاجی هاشمی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

37

03533523011

CO,ECG,IBP

آقای دکتر اسماعیلی

مرکز تحقیقات قلب و عروق

بیمارستان افشار یزد

38

03432264071

IH(worhing heart),IBP

آقای دکتر نجفی پور

-

مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان

39

07143523908

TS

آقای دکتر آقابابا

 گروه زیست شناسی

دانشگاه آزاد ارسنجان

40

صفحه دوم

03433205011

OB,IBP,NIBP

خانم دکتر اصغریان رضایی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

41

02166959104

NIBP,ECG

آقای دکتر عبدالهی

گروه سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

42

-03433220081

TS

آقای دکتر شاهرخی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

43

03444252992

TS

خانم اسماعیلی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بم

44

03432264196

NCV

آقای دکتر زنگی ابادی

-

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

45

02634418143

REC

آقای دکتر صولتی

گروه زیست شناسی

دانشگاه آزاد کرج

46

05634443041

CO,LDF,IBP,ECG,UTS

آقای دکتر فوالدینی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

47

05437222729

TS

آقای جعفری

دانشکده پرستاری

دانشگاه آزاد ایرانشهر

48

02188964792

NIBP

آقای دکتر روغنی

دانشکده پزشکی

دانشگاه شاهد

49

07132260064

TS

آقای مهندس کوثری

گروه فیزیولوژی

دانشگاه آزاد شیراز

50

03137934536

EEG

آقای مهندس صالحیان

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه اصفهان

51

02434240300

NEU,TS(2)

خانم دکتر گنج خانی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

52

0115522610

UTS,NIBP  

آقای دکتر آهنگر

واحد بین الملل رامسر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

53

0381 - 0383361000

UTS

آقای علی اکبری

دانشکده دامپزشکی

دانشگاه آزاد شهرکرد

54

07933340406

UTS

آقای زارع

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

55

02166165901

UTS

آقای دکتر فاطمی زاده

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی شریف

56

05138828565

UTS,IBP,ECG,Transonic

آقای دکتر خواجوی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

57

03433257581

IBP

آقای دکتر جوکار

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

58

07132305884

IBP,ECG

خانم دکتر حاتم

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

59

05138805628

REC , AMP

آقای دکتر ابوی ثانی

دانشکده دامپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

60

05138448620

UTS(4 Kit)

آقای درخشان

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه امام رضا مشهد

61

01732421651

OB

آقای دکتر حسینی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

62

33364664-041

IH

آقای دکتر بدلزاده

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

63

 06133738248

IBP , Isolated Tissue Acc.

 آقای دکتر سرکاکی

واحد بین الملل اروند

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

64

058 32245735

UTS

آقای دکتر بی باک

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

65

03833339940

AMP

خانم دکتر هوشمند

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

66

05138828566

IH

آقای دکتر پارسایی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

67

07633710370

LDF

آقای دکتر قدیری

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

68

03137929019

,NIBP,IBP,ECG

خانم دکتر حق جوی جوانمرد

-

مرکز تحقیقات فیزیولوژی اصفهان

69

04432754131

IBP,ECG

آقای دکتر ثریا

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

70

03136680048

NIBP

خانم دکتر صفاییان

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

71

03136688597

Transonic

آقای دکتر نعمت بخش

مرکز تحقیقات آب و الکترولیت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

72

0613357543

OB

آقای دکتر همتی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

73

05437227320

OB,SP,NCV

خانم دکتر فرجی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

74

01132192033

NCV

خانم دکترحسین زاده

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

75

05155431070

Ts(GSR)

آقای دکترعارف

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد واحد بردسکن

76

07732520657

IBP

خانم دکتر جان احمدی

گروه فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

77

056324430415

NIBP

خانم دکتر فرخفال

مرکز تجقیقات قلب و عروق

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

78

04133355789

Ts

آقای دکتر راستا

دانشکده فناوری های نوین

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

79

02188365584

OB

خانم دکتر پناهی

دانشکده دامپزشکی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

80

صفحه سوم

02188365584

OB

خانم دکتر پناهی

دانشکده دامپزشکی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

81

02144474321

Ts

خانم دکتر سمیعی

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

81

02182884586

Rec,IBP

آقای دکتر رئوفی

دانشکده علوم پزشکی

دانشگاه تربیت مدرس

82

02182880

Rec

آقای دکتر عزیزی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه تربیت مدرس

83

02161114924

خانم دکتر بهرامی

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه تهران

84

02161117190

OB

آقای دکتر عرب

دانشکده دامپزشکی

دانشگاه تهران

86

66165901

TS

آقای دکتر جاهد

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی شریف

87

02186704547

ECG,IBP

آقای دکتر عزیزی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

88

02122439971

TS

آقای دکتر قاسمی

گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

89

02122439971

IBP,NIBP

خانم دکتر فرجی

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

90

07933340406

UTS

خانم فخرایی

مرکز تحقیقات علوم پایه

بیمارستان امام خمینی

91

06633120241

ECG,EEG,EOG,EMG

آقای دکتر حسنوند

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

92

-

UTS

خانم مهندس دیاریان

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر

93

05422253528

REC,IBP,ECG,EEG,EOG,EMG

آقای دکتر هاشم زایی

گروه داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

94

05422253528

EMG

آقای شیرازی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه مازندران

95

02313328502

Metabolic

آقای دکتر بختیاری

دانشکده توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

96

-

human NIBP

آقای دکتر شافعی

گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی شاهرود

97

07136281407

IBP

خانم دکتر کریمی

-

برج پژوهشی محمد رسول الله

98

07136281407

IBP

خانم دکتر کریمی

-

برج پژوهشی محمد رسول الله

99

07132303872

OB-IBP

آقای دکتر میرخانی

-مرکز تحقیقات شیمی دارویی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

100

07153316324

IBP

خانم دکتر حکمت

-گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی فسا

101

03635550021

NEU,REC

آقای دکتر سلامی

-گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

102

02634502865

REC,IBP,NIBP

خانم تیمورزاده

--

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج

103

02634336007

REC,IBP

آقای دکتربیات

-گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

104

08342764713

NEU

آقای دکترمرادپور

-آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

105

08342764713

IBP,REC

آقای دکترشکیبایی

-مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

106

05138823252

IBP,ECG

آقای دکترشافعی

-گروه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

107

05137112611

IBP,OB

آقای دکترمهاجرتی

-پژوهشکده بوعلی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

108

05137112611

REC,SPIR

خانم علی شاهی

-آزمایشگاه فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

109

05137112611

REC,SPIR

خانم دکتر انصاری

-گروه مهندسی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی میبد

110

03538210540

TS

-

-دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب

دانشگاه آزاد یزد

111

آوریل 24, 2021

KAHA telemetry

تله متری یک تکنولوژی بی سیم است که به محققان اجازه می دهد، داده ها را توسط سیستم های از راه دور ضبط و ارسال کنند. استفاده از این تکنولوژی در تحقیقات حیوانی سبب افزایش آرامش حیوان می شود؛ درنتیجه میزان تاثیر منفی استرس آنها روی داده را کاهش می دهد.
آوریل 8, 2021

وبینارPulse Wave Velocity

این وبینار زبان اصلی با همکاری دانشگاه کارولینا شمالی و کمپانی ADInstruments ارائه می گردد.   در مورد مطالب مهم زیر صحبت خواهد شد:  مفهوم و […]
فوریه 9, 2021

کاهش نویز در پاورلب

نویز نویز یا به عبارت دیگر سیگنال ناخواسته، زمانی که می خواهیم سیگنال هایی با دامنه ی کوچک را ضبط کنیم ، مشکل ساز می شوند. نویزهای […]
ژانویه 16, 2021

تأثیر سختی آب بر سطح پلاسما دیگوکسین

Shabnam Shahsavand , Mohammad Moshirfar , Seyed Hassan Seyed-Sharifi , Mohammad Amin Younessi-Heravi , Reza Ghasemi ,  Morteza Valaei , Mohsen Yaghubi   دیگوکسین دارویی برای […]
دسامبر 19, 2020

آینده تحصیل با یادگیری فعال آنلاین در حین و بعد از کرونا

با آنلاین شدن کلاس های درس، دغدغه بسیاری از اساتید مشارکت و کیفیت یادگیری دانشجویان  می باشد. از آنجا که مقالات زیادی در خصوص اهمیت یادگیری […]
آوریل 26, 2020

دسترسی رایگان به Lt تمدید شد.

با توجه به ادامه محدودیت های COVID-19، کمپانی ADInstruments پلتفرم یادگیری آنلاین Lt را به مدت ۳ ماه به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار […]
آگوست 26, 2017

Digitoxin improves cardiovascular autonomic control in rats with heart failure

نویسندگان: Núbia Mantovan Fardin، Ednei Luiz Antonio، Jairo Augusto Silva Montemor، Glaucia Luciano da Veiga, Paulo José Ferreira Tucci، and Ruy R. Campos تجهیزات به کار رفته […]
آگوست 12, 2017

While not essential for normal thrombosis and hemostasis, plateletderived VWF fosters ischemic stroke injury in mice

نویسندگان: Sebastien Verhenne، Frederik Denorme، Sarah Libbrecht، Aline Vandenbulcke، Inge Pareyn، Hans Deckmyn،  Antoon Lambrecht، Bernhard Nieswandt، Christoph Kleinschnitz، Karen Vanhoorelbeke، Simon F. De Meyer تجهیزات به کار رفته در این مقاله: ریکوردر ۸ کاناله (PowerLab)، […]
ژوئن 18, 2017

نیتریک اکسید سنتاز قابل القا و آسیب حاد کلیوی القا‌شده توسط ایسکمی/خونرسانی مجدد در رت‌های بیهوش‌شده

نویسندگان: دکتر فیروزه غلام‌پور، دکتر سید مصطفی شیدموسوی، دکتر سید محمد اوجی، دکتر سهراب حاجی‌زاده تجهیزات مورد استفاده: ریکوردر ۸ کاناله (Data recorder)، بریج آمپلی‌فایر (Bridge […]

تهران . خیابان ولیعصر ، حدفاصل جمهوری و جامی ، نبش کوچه اردشیر ناظم ، ساختمان 1125
کدپستی: ۱۱۳۸۶۳۳۱۱۸
تلفن: ۳-۶۶۹۶۲۱۳۱(۰۲۱)
فکس: ۶۶۹۶۲۱۳۰(۰۲۱)
info@eqlimdanesh.com